Lasten ratojen ratamestarilausunto

LASTEN RATOJEN RATAMESTARILAUSUNTO                                               

Lasten radat (H/D12-14) on pyritty suunnittelemaan tähän vaativaan maastoon joukkueiden nuorempia ja kokemattomampiakin ajatellen kartan turvallisimmalle ja helppokulkuisemmalle alueelle, jossa iso suo, ojat, kalliojonot sekä ratojen keskivaiheilla kulkeva selkeä metsätie toimivat rajaavina ja pysäyttävinä kohteina. Rastipisteet ovat selkeitä ja ne on löydettävissä selvien ja ohjaavien kohteiden sekä reittien kautta. Ratojen loppuvaiheessa on vain muutama ajoura, joten pelkkää polkujuoksua tämänvuotiset lasten radat eivät ole. Tarkalla kartan luvulla ja hyvillä reitinvalinnoilla pärjää tässä kisassa.  

14-vuotisten radat ylittävät myös ison ojan, jossa on silta (merkitty vaihtoalueen karttaan). 14-vuotisten radan keskivaiheilla on peitteisempää aluetta, jossa kannattaa tukeutua alueella oleviin kuviorajoihin ja ojiin. Huomioikaa myös kilpailuohjeessa mainittu heinittynyt polku, joka on merkitty karttaan avoimen alueen merkillä.  

Upottavat vesilammikot rajoittuvat myös lasten ratojen reunamille, joten huomioikaa kielletyn alueen nauhoitus!  

Hyviä suunnistusoivalluksia ja menestystä kaikille!  

Tarja Lammi ja Tuija Katajamäki

Lasten ratojen ratamestarit 

Liitteet

09/08/2014