KILPAILUJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 

N/M 19 JA 22  YLEISURHEILUN SM-KISAT

 

KAUHAVA 4. – 6.8.2017

 

Tapahtuman yleistiedot

         Osallistuja määrät

                  Noin 650 kilpailijaa  / 300 urheilijaa / pv

                  Noin 600 huoltajaa ja lasten vanhempaa / 250 / pv

                  Noin 100 katsojaa / 50 / pv

                  Noin 200 tapahtuman järjestelyissä mukana olevaa

 

         Tapahtuman päivittäinen kesto

                  Varsinaisten kilpailujen kesto

                           Pe 4.8 klo. 14.00 – 21.00

                           La 5.8 klo. 10.00 – 19.00

                           Su 6.8 klo.   9.00 – 17.00

                  Tapahtuman huoltopisteiden aukiolo

                           To 16.8 klo. 15.00 – su 19.8 klo. 18.00

 

         Tapahtuman vaikutusalueet

                  Kilpailupaikka Kauhavan urheilukenttä

                  Verryttelyalueet tekonurmikenttä ja Mäki-Hannuksen kuntorata

Tapahtuman huoltokeskus: Urheilukentän huoltorakennus sekä Kauhavan jäähalli ja sen yhteydessä olevat tilat

                  Kilpailuruokala: Kauhavan seurakuntatalo

Osallistujista noin 300 majoittuu Kauhavalla yhden tai useamman yön ja noin 200 käyttää lähikuntien majoituspalveluja. Kauhavalla osallistujat majoittuvat Kauhava-hotelliin, Lento-hotelliin ja Härmän kuntokeskukseen

Liikenteelliset vaikutukset: meno- ja paluuliikenne ohjautuu suurelta osin valtateiden 19 ja 63 kautta Kauhavalle ja Jylhäntien kautta Kauhavan urheilukeskukseen. Paikoitukseen on liikenteen ohjaus. Arvioitu ajoneuvomäärä on noin 200 ajoneuvoa / pv. Tapahtuman aikana on jonkin verran Kauhavan sisäistä liikennettä.

 

Tapahtuman aikaiset vaaratekijät

Urheilijoiden loukkaantumien suorituksen aikana

Tapahtumissa mukana oleville sattuvat loukkaantumiset tai sairaskohtaukset

Kilpailijoiden suorituksista toisille kilpailijoille, toimitsijoille ja katsojille aiheutuvat vaaratekijät.

Heittovälineiden aiheuttama vaara

Liikkumisesta tapahtumassa mukana oleville aiheutuvat vaaratekijät

Tulipalon aiheuttama vaara huolto- ja majoitustiloissa

Järjestyshäiriöt tapahtuman aikana

Epäpuhtaudesta aiheutuva vaara ruokailu- ja myyntipisteissä

         Teknisten laitteiden ja väliaikaisten rakennelmien rikkoontumisesta aiheutuvat vaaratekijät.

         Liikenteestä aiheutuvat vaaratekijät

 

Varautuminen vaaratekijöiden varalle

         Varautuminen henkilöihin kohdistuviin vaaratekijöihin

Urheilukenttä ja sen suorituspaikat ovat kansainväliset normit täyttäviä. Ne on tarkastettu kilpailujen tuomarineuvoston puheenjohtajan Pasi Oksasen toimesta kesällä 2017. Sekä kenttä että suorituspaikat todettiin sekä kansainväliset että kansalliset säännöt täyttäviksi. Kentän suorituspaikat ja tekniset välineet tarkastetaan vielä juuri ennen kilpailua kilpailun johtajan, teknisenjohtajan ja lajinjohtajien toimesta. Puutteet korjataan.

 

Kilpailun aikana varsinaisilla suorituspaikoilla ovat ainoastaan ko. kilpailun osanottajat, lajitoimitsijat ja mahdolliset tiedotusvälineiden edustajat. Muiden henkilöiden oleskelun kieltää säännöt ja siitä asiasta kerrotaan myös käsiohjelmassa olevassa ohje-osuudessa. Kilpailijat tuodaan suorituspaikalle johdetusti kokoontumispaikan kautta ja samoin viedään sieltä pois. Juoksijoiden vaatteet kannetaan järjestäjien toimesta lähtöpaikalta pukeutumistelttaan maalinläheisyyteen varsinaisen radan ulkopuolelle, jonne juoksijat ohjataan välittömästi maaliintulon jälkeen. Kulkureitit suunnitellaan turvallisiksi ja ryhmänjohtajat koulutetaan näiden reittien käyttöön. Tiedotusvälineiden edustajat ovat yleensä koulutettu työnantajansa puolesta ja osaavat olla varovaisia.

 

Varsinaista kilpailujen johtajana toimii Arto Valkama, teknisenä johtajana Matti Takala ja jokaisesta kilpailusta vastaa lajinjohtaja.  Jokaisessa lajissa on lisäksi 8 – 15  lajitoimitsijaa. Lähes kaikki toimitsijat ovat saaneet vaatimustasonsa mukaisen koulutuksen. Koulutuksista ovat vastanneet Suomen Urheiluliiton hyväksymät kouluttajat. Kaikissa koulutuksissa lähtökohtana on kilpailunaikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen. Lajinjohtajan vastuulla on kunkin lajin kilpailun aikainen turvallisuus. Lajinjohtaja vastaa siitä, että kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä ja kansallisia sääntöjä joiden lähtökohtana on turvallinen kilpailutapahtuma. Hänen tehtävänään on puuttua välittömästi tiedostettuihin turvallisuus epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää kilpailu kunnes turvallinen kilpailutapahtuma voi jatkua.

 

Esimerkiksi pitkissä heitoissa heittosektoreilla seisovien toimitsijoiden tehtävänä on tarvittaessa varoittaa sektorin ulkopuolelle suuntautuvista heittovälineistä. Kauhavan kentällä pituussuuntaiset hypyt suoritetaan pääkatsomon edessä radan ulkopuolella, joten siinä suhteessa vaaratilateiden syntymisen mahdollisuus on minimaalista. Korkeus ja seiväspaikalle ulottuvien heittojen mahdollisuus on olematon johtuen kilpailijoiden fyysisistä valmiuksista. Käytännössä ainoastaan moukarinheitossa on pieni mahdollisuus heiton suuntautumisesta takasuoran varteen, jolloin juoksuradalla liikkuvat voisivat olla vaarassa. 

 

Heittolajeissa kilpailua edeltävät harjoitusheitot suoritetaan kilpailupaikalla johdetusti. Muulla kuin omalla heittovuorolla heittäminen on kielletty sekä verryttely- että varsinaisessa kilpailuvaiheessa.

 

Ennen kilpailua omat heittovälineet tarkastetaan. Vain järjestäjien toimesta hyväksyttyjä heittovälineitä voi käyttää.

 

Palkintojenjakopaikka sijoitetaan maalin läheisyyteen keskikentän puolelle siten, että heittovälineiden osuminen palkintojen jakoon kokoontuneisiin on normaalisti mahdotonta.

 

Ristikkäisten vauhdinottojen mahdollisuus on estetty aikataulun laatimisen yhteydessä.

                 

Kilpailupaikalla päivystää koko ajan lääkäri, ensiapuryhmä ja päivystäjä ensiaputeltassa joka sijaitsee kentän pääportin välittömässä läheisyydessä. Normaali ensiapu annetaan kilpailupaikalla. Vaikeimmissa tapauksissa potilaat ohjataan Kauhavan terveyskeskuksen kautta jatkohoitoon. Ambulanssi ei päivystä kilpailupaikalla vaan tilataan erikseen tarvittaessa numerosta 112. Ambulanssin päivystyspaikka sijaitsee noin kilometrin päässä urheilukentästä. Hälytyksen yhteydessä kerrotaan selkeästi mitä on tapahtunut ja missä sekä arvio siitä minkälaista apua mahdollisesti tarvitaan.

 

Huoltotiloissa on käytettävissä normaali rakennusten turvallisuussuunnitelmaan liittyvä ensiaputarvikkeisto.

 

Harjoitus ja verryttelyalueena toimii jäähallin vieressä oleva tekonurmikenttä sekä kentän eteläpuolelta lähtevä kuntorata. Verryttely kentällä on verryttelymahdollisuus juosten suoritettavalle verryttelylle. Pitkille heitoille ei ole omaa verryttelypaikkaa vaan niihin varsinaiset verryttelyheitot suoritetaan varsinaisella kilpailupaikalla johdetusti. Verryttelykentällä on järjestäjien ja ensiapuryhmän toimesta jatkuva päivystys kilpailun aikana.

 

Kilpailun aikaisesta turvallisuudesta vastaa kilpailujen johtaja Arto Valkama yhdessä eri lajien johtajien ja muiden toimintojen johtajien kanssa.

 

         Liikennejärjestelyt ja niiden vaaratekijöihin varautuminen

Tapahtuman aikainen ajoneuvojen paikoitus tapahtuu entisen Koulukeskuksen piha-alueella, Mäki-Passin tien varressa olevalla parkkipaikalla ja Jäähallin vieressä olevalla nurmialueella. Urheilukentälle Jylhän- ja Mäkipassinteiltä urheilkentälle johtavat tiet suljetaan kilpailujen ajaksi kevytrakenteisilla puomeilla. Huolto ja pelastusliikenne sallitaan. Mäki-Passintieltä urheilukentälle johtavalla tiellä olevalla puomilla on jatkuva päivystys. Koulukeskuksen pihaan johtavassa liittymässä on jatkuva päivystys ja liikenteen ohjaus kilpailujen aikana. Tämän henkilön tehtävänä on valvoa myös liittymän kautta kentälle ja sieltä koulukeskukseen ohjautuvan jalankulkuliikenteen turvallisuus.

 

Kauhavan sisääntuloteiden varsille asetetaan tapahtumapaikalle ohjaava opastus.

 

Liikenne järjestelyistä vastaa Martti Koivumäki

 

         Varautuminen tulipalon aiheuttamiin vaaratekijöihin

Majoitustiloissa on omat ohjeet joiden tiedottamisesta majoitustilojen haltija vastaa.

 

Kentän huoltorakennuksessa huolehditaan poistumisteiden auki pysymisestä, samoin maalirakennuksessa. Pelastusteitä ei tukita.

 

Makkaranpaistopisteet varustetaan jauhesammuttimilla.

 

Mahdollisen tulipalon huolehditaan, että rakennuksesta tai tulipalon vaikutusalueelta henkilöt poistuvat turvallisesti välittömästi. Sen jälkeen hälytetään apua soittamalla yleiseen hälytysnumeroon 112. Hälytyksen yhteydessä kerrotaan selkeästi mitä on tapahtunut ja missä sekä onko henkilöille mahdollisesti tapahtunut jotain tai ovatko he vaarassa edelleen.

 

Järjestyshäiriöt tapahtuman aikana

Varsinaisella kilpailu-areenalla urheilukentällä on kerrallaan enintään noin 400 – 500 ihmistä. Pääosin kaikki ovat tavalla tai toisella kilpailutapahtumaan sidoksissa eli joko urheilijoita, heidän huoltajiaan, toimitsijoita tai katsojia.

Kenttä-alueella ei myydä eikä tarjoilla alkoholijuomia. Järjestyshäiriöitä ei kilpailujen järjestelyjen yhteydessä yleensä ole tapahtunut. Kilpailijat ja huoltajat saavat käsiohjelman jonka Ohjeita kilpailijoille -osassa kerrotaan kilpailualueella olevat liikkumiseen ja muihin vastaaviin asioihin liittyvät rajoitukset. Kilpailun aikana kenttäalueella on järjestysmies, jonka tehtävänä on puuttua epäkohtiin.

 

Järjestyksen valvonnasta vastaa Jyrki Hautanen

 

Epäpuhtaudesta aiheutuva vaara ruokailu- ja myyntipisteissä

Ruokailu tapahtuu Kauhavan seurakuntatalossa. Seurakuntatalon keittiön tilat täyttävät vaadittavat normit. Ruokien käsittelyssä noudatetaan yleisiä ruuankäsittelyyn liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Tiloissa noudatetaan seurakuntatalon omaa pelastussuunnitelmaa.

 

Kioskimyynnissä tarjotaan myytäväksi vain asian mukaisesti valmistettuja ja säilytettyjä tuotteita

 

         Teknisten laitteiden ja väliaikaisten rakennelmien rikkoontumisesta aiheutuvat vaaratekijät

Tapahtuman aikaiset väliaikaiset rakennelmat kootaan niiden kokoamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti. Rakennelmien turvallisuus tarkastetaan päivittäin.

 

Tapahtuman aikainen kentällä tarvittava sähkökaapelisto on pääosin rakennettu kentän teon yhteydessä kentän alle. Väliaikaisia maakaapeleita käytetään jonkin verran. Näissä tapauksissa käytetään ulkokäyttöön tarkoitettuja roiskesuojattuja kaapeleita. Kappelit suojataan tarvittaessa.

 

Muu tekninen laitteisto tarkistetaan kilpailunjohtajan ja lajinjohtajien toimesta päivittäin.